11/4/17
Tips

Tips: Meeting old friends - Catching up (part 2)

Ở phần một của tips "Meeting old friends", anh/chị đã nhận ra nhau, anh/chị sẽ muốn biết thêm về thông tin về người đối diện, hay của những người bạn hay người quen khác mà cả hai có chung.

1. Asking about recent events

Hỏi thăm về các sự kiện gần đây

- What have you been doing with yourself all this time?

Bạn đã làm gì trong suốt thời gian qua thế?

- Where've you been hiding / keeping yourself?

Bạn đã trốn ở đâu vậy?

- What’s cooking / up / new / the scoop?

Có chuyện gì mới không?

- What have you been up to?

Bạn đang làm gì vậy?

- So, what's the story?

Vậy, câu chuyện là gì?

- Anything new?

Có gì mới không?

2. Asking about friends and acquaintances

Hỏi thăm về bạn bè hay người quen

- I wonder whatever happened to / became of Guido

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Guido

- Have you heard anything from Tomoko?

Bạn đã nghe gì về Tomoko chưa?

- Do you know anything about our teacher?

Bạn có biết gì về giáo viên của mình không?

- Did you know that Andre got married / promoted?

Bạn có biết Andre vừa cưới / lên chức không?

3. Talking about friends and acquaintances

Kể về bạn bè hay người quen

- The last I heard, Guido had changed jobs

Lần cuối tôi nghe thấy, Guido đã đổi việc

- It’s hard to keep up with Anastasia. She’s always on the go

Rất khó để bắt kip với Anatasia. Cô ấy luôn di chuyển

- I haven’t heard from her for ages

Tôi chưa từng nghe về cô ấy từ rất lâu rồi

- We used to email, but lately we seem to have lost touch

Trước kia chúng tôi hay email với nhau, nhưng gần đây thì không có liên lạc gì

- That’s great news. I’m really glad / happy for him

Quả là một tin tốt. Tôi thấy thật vui cho cậu ấy.

4. Shared Experiences

Kỷ niệm chung

- Remember when we held a mock election in our afternoon class?

Còn nhớ khi chúng ta dựng lên một cuộc bỏ phiếu thử ở lớp buổi chiều không?

- Didn’t we have fun / a good time on that camping trip?

Chúng ta từng có thời gian rất vui khi đi cắm trại đúng không?

- Wasn’t the food in the cafeteria delicious / awful?

Có phải đồ ăn ở căng tin ngon / rất chán không?

- Don’t you miss the beach / scenery ?

Bạn có thấy nhớ bãi biển / phong cảnh không?

- Those were the good old days / good old times!

Đó quả là những ngày / thời gian thật hay!

5. Introducing an experience

Giới thiệu về trải nghiệm

- You’ll never guess what happened to me in Phoenix

Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra với tôi ở Phoenix đâu.

- The most interesting thing happened to me the other day

Một điều thú vị cực kỳ vừa xảy ra với tôi hôm trước

- Let me tell you about what happened while I was in Toronto

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về chuyện đã xảy ra khi tôi ở Toronto

- Know / guess what happened?

Biết/ đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

- Guess what?

Đoán xem nào?

Bài viết gần nhất