11/4/17
Tips

How to pronounce correctly famous brands? (Part 1)

Các thương hiệu lớn như Channel, Louis Vuitton, Huyndai… không còn xa lạ với nhiều người. Tuy biết là vậy nhưng bạn có chắc mình đọc đúng tên những thương hiệu này theo chuẩn quốc tế? Hãy kiểm tra xem nhé!

1.      Huyndai

Ngoài người Hàn Quốc đọc là “Hyeon-dea” (Hyon-đe), đa phần dân số còn lại trên thế giới đều gọi “Huyn-đai” hoặc “Hyoon - die”.

2.      Adobe

“A-đô-be”, “A-đốp”? Cách gọi chính xác của từ này là “Ah – Doe - be” (À đô bì).

3.      Yves Saint Laurent

Việt hóa cách đọc thương hiệu này là: Eve San Lo-ron (Ivi – son lơ – ron). Cách đọc này có khác với điều bạn đang nghĩ?

4.      Nike

Nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới này nên đọc là “Nai - key” thay vì “Nai”.

5.      Givenchy

Rất nhiều người đọc là: Gi – ven – chee, Ga – ven – chee

Cách đọc đúng là: Zhee – vahn – shee (Gi – von – shi)

6.      Chevrolet

Cách gọi thường thấy: Che – vô – lét, Sê – vô – lét

Cách đọc đúng: Shev – ro – lay (Sép – vrô – lay)

7.      Hermes

Cách gọi thường nghe: Hơ – mẹc, Héc – mẹc

Cách gọi đúng: Air – mes (e – mẹc – s)

8.      IKEA

Đây là thương hiệu đồ nội thất rất lớn của Thụy Điển và đã có mặt ở Việt Nam. Bạn thường nghe thấy từ này đọc là “Ai – kê – a ”, “I – kê - a” hay “Ai – ki - a”

Cách đọc đúng (theo người Thụy Điển): Ee – kay – uh (I – kay – ơ)

9.      Louis Vuitton

Cách đọc thường thấy: Lu – I – viu – toong

Cách đọc đúng (theo tiếng Pháp): Loo-ee Vwee-tahn (Lu – ee vuy-ton)

10. Canon

Máy ảnh,  máy in … của hãng này đọc là “Ca - nông” phải không?

Cách đọc đúng: Kae – nừn  (trọng âm rơi vào âm tiết đầu)

Bài viết gần nhất