11/4/17
Tips

Talk about your business

Những buổi hội thảo, những bài thuyết trình về công việc kinh doanh đối với những đối tác nước ngoài đã không còn là điều lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên để nói một cách tự nhiên như văn phong của họ (người nước ngoài) thì không phải ai cũng làm được. Bài tip nhỏ sau đây hi vọng sẽ giúp anh/chị được phần nào điều này.

*** Gustavo – Brazilian; Declan – Irish

Gustavo:

What kind of business are you in?

Declan:

Now, I own three coffee shops – café – a small chain in Cork in Ireland and so I’ve been looking at coffee to get some good quality coffee to import. Now, I went to visit a company called “Café Perfeito do Brasil”. I‘ve been talking to them and tasting some of their coffee. It’s been wonderful.

Gustavo:

Yeah, I know that company – very good coffee. What are you doing to do? Do you want to export to Ireland?

Declan:

Well, I plan to make coffee that is better than some of the big chains with a better quality flavor. Because I often feel those large chains, like… the flavor of the coffee is not good. So, what I’ve been looking for is high – quality beans to make top-quality coffee and… It seems to be working. Business has been good. I’d like to expand and open up more café in other cities in Ireland.

Gustavo:

And did you drink good coffee here in Brazil?

Declan:

At “Café Perfeito”. I had very good coffee, so I did.

Gustavo:

Yes, I think you will be very happy with this company.

Declan:

I hope so.

Gustavo:

You like Sao Paulo?

Declan:

Yes, but I wasn’t expecting it to be such a big city – it’s like being in New York! All these high – rise buildings! Yesterday we went on a trip to a coffee plantation by helicopter. It was grand.

A.    New words:

1.      A small chain: Một chuỗi (café) nhỏ

=> Big chains: Những chuỗi (café) lớn

2.      Good quality coffee: Café có chất lượng tốt

=> Better quality coffee: Café có chất lượng tốt hơn

3.      Import – Export (verb): Nhập khẩu – xuất khẩu

4.      High – rise building = Skycraper (noun): Tòa nhà cao tầng  

5.      Helicopter (noun): Trực thăng

6.      Grand (adjective): Rất to lớn (về diện tích)

 

B.     Useful phrases:

1.      What kind of + Noun: Loại đó là gì?

=> “What kind of business are you in?”  Bạn đang kinh doanh ngành nghề gì?

2.      Những động từ đi với “to”: cái gì để làm cái gì

-         Go to + do somewhere: Đến thăm nơi nào đó

=> Go to visit Ireland: Đến thăm Ireland

-         Want to + do something: Muốn làm gì đó

=> Do you want to export to Ireland? Bạn có muốn xuất khẩu sang Ireland không?

-         Plan to + make something: Kế hoạch làm ra điều gì đó

=> “I plan to make coffee that is better than some of the big chains with a better quality flavor” Tôi muốn tạo ra thứ café mà tốt hơn một vài chuỗi lớn khác với chất lượng (hương vị) tốt hơn.

-         Seem to be + V-ing: Dường như là

-         Would like to do something: Muốn làm gì đó

=> “I’d like to expand and open up more café in other cities in Ireland” : Tôi muốn mở rộng và thêm nhiều quán café ở các thành phố khác ở Ireland.

3.      I’ve been looking for + something : Tôi đang tìm kiếm điều gì đó (nhấn mạnh vào quá trình trước và nay đều đang tìm kiếm)

=> “What I’ve been looking for is high – quality beans to make top-quality coffee”: Cái mà tôi đang tìm kiếm là thứ hạt (café) có chất lượng cao để làm ra coffee đạt chất lượng cao nhất.

Bài viết gần nhất