3/4/17
Tips

Tips: Meeting old friends - Greetings (part 1)

Nếu bạn từng đi du lịch hay làm việc ở nước ngoài, rất có khả năng vào một ngày đẹp trời bạn bất chợt gặp được người quen cũ - đồng học hay đồng nghiệp - khi đang đi nghỉ, ở một cuộc họp, đám cưới hay chỉ tình cờ ở trên đường. Một khoảng thời gian đã qua kể từ khi hai người nói chuyện với nhau, và bạn có rất nhiều điều để kể cho người đối diện: nhiều kỷ niệm, câu chuyện và bao câu hỏi bạn muốn nói.

Openers: Greetings

Khi bạn lâu chưa gặp ai đó, điều bạn thường nên làm khi bắt đầu cuộc trò chuyện là hỏi thăm về tình hình của người đối diện đồng thời chỉ ra những thay đổi tích cực bạn thấy ở người đó

Các câu sau được sắp xếp từ formal (lịch sự) đến informal (thân thiện)

- Hello, Isaak! Remember me?

Chào Isaak, nhớ tôi không?

- Say, Pablo. I don't believe it! Is that really you?

Pablo, tôi không thể tin được! Thật là bạn đó hả?

- Hi! Aren’t you So-Hee?

Xin chào, bạn là So-Hee hả?

- Fancy meeting you here

Rất vui khi gặp bạn ở đây

- Hey, long time no see

Lâu rồi không gặp

- Hi there!

Xin chào

- Hey

Addressing someone whose name you can’t remember

Xưng hô thế nào với người bạn không thể nhớ được tên

- I don’t mean to be forward, but don’t I know you from somewhere?

Tôi không cố ý muốn sỗ sàng đâu, tôi biết bạn từ đâu đó đúng không?

- Could it be that we’ve met before?

Có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi không?

- You remind me of someone. You wouldn’t happen to be Margarete?

Bạn làm tôi nhớ đến một ai đó. Bạn có phải là Margarete không?

- Don’t I know you from last year’s book fair in Frankfurt?

Có phải tôi biết bạn từ chợ sách năm ngoái ở Frankfurt không nhỉ?

- Haven't we met before?

Trước đây chúng ta gặp nhau rồi đúng không?

- You look familiar.

Bạn trông quen thật đấy.

Asking about someone’s well-being

Hỏi thăm về tình hình của ai đó

- How are you?

- How are things?

- How have you been?

- How's it / everything going?

- So, how’s life been treating you?

- How’ve you been getting along / making out?

Responses

Câu trả lời

- Just fine. And you?

- Great. And yourself?

- Couldn’t be better. How about you?

- Pretty good.

- Can’t complain. Khó có thể phàn nàn gì

- Not too bad.

General comments

Các lời bình luận thông thường

- It’s good / great / to see you again / to run into you like this

Thật tốt vì nhìn thấy bạn / gặp bạn như thế này

- You're looking great / good / well

Bạn trông tốt đấy

- You haven't changed much / at all

Bạn trông chả thay đổi gì cả

- It's been ages / so long / such a long time

Đã lâu lắm rồi.

- I can't believe it's you

Tôi không thể tin thật là bạn

- Small world, isn't it?

Thế giới thật nhỏ, nhỉ?

Bài viết gần nhất