11/4/17
Tips

Tips: Meeting old friends - Transitions and connectors (part 3)

Thân gửi anh/chị,

Mọi người đều có một câu chuyện để kể. Dù đó là một câu chuyện nhỏ, chuyện cười, hay một bản báo cáo về một vụ tai nạn nào đó, những câu chuyện này tạo ra phần lớn các cuộc đối thoại hàng ngày của bạn. Để kể được một câu chuyện hay bạn cần kết nối những suy nghĩ của mình và thêm một ít "muối" ở thời điểm đúng.

1. Beginnings: Bắt đầu

- One morning/afternoon/day on our holiday in France we decided to go for a short walk in the countryside.

Một buổi sáng / buổi chiều / ngày trong kỳ nghỉ ở Pháp, chúng tôi quyết định sẽ đi dạo ở vùng nông thôn

- To start / to begin with / first off / it all started when we had breakfast and got ready for our walk

Lúc bắt đầu, chúng tôi ăn sáng và chuẩn bị cho buổi đi dạo

2. Sequence: Nối tiếp

- Next / the next thing, we followed a set of red and white trail markers from our hotel to the Lot river.

Tiếp theo, chúng tôi đi theo các ký hiệu dẫn đường màu đỏ và trắng từ khách sạn đến sông Lot.

- Along the way we saw a sign pointing to a historical village on a hill overlooking the river.

Trên chặng đường, chúng tôi nhìn thấy một bảng hiệu chỉ về một ngôi làng di tích lịch sử trên ngọn đồi gần sông.

- Then / so then we climbed up and spent some time checking out the village.

Sau đó, chúng tôi leo lên và dành thời gian xem xét ngôi làng.

- In the meantime, it had started to rain, so we went into some shops.

Trong lúc đó, trời bắt đầu mưa, nên chúng tôi đi vào một vài cửa hàng.

- While we were looking around, the rain stopped and we continued on our walk.

Trong khi chúng tôi đi loanh quanh, trời tạnh mưa và chúng tôi lại tiếp tục đi dạo.

- On the way we passed through another small village.

Trên đường đi chúng tôi còn đi qua một ngôi làng nhỏ nữa.

- We kept on walking but after a while, we noticed that there were no more red and white trailer markers.

Chúng tôi tiếp tục đi nhưng được một lúc thì chợt nhận ra đã không còn ký hiệu dẫn đường màu đỏ hay trắng nào nữa.

- A few miles/kilometers later we asked for directions at a farmhouse, but the woman said she didn’t know of any trail leading back to our hotel.

Vài km tiếp theo, chúng tôi hỏi đường ở một trang trại, nhưng người phụ nữa bảo cô ấy không biết bất kỳ đường nào để quay lại khách sạn của chúng tôi.

- After that / afterward we decided to turn around and go back to the village.

Sau đó, chúng tôi quyết định quay ngược lại đường đi và quay lại ngôi làng.

3. Adding drama and information

- All of a sudden / suddenly it started to rain again, only this time it started raining cats and dogs.

Đột nhiên, trời bắt đầu mưa lần nữa, nhưng lần này mưa rất to.

- By the time we got to the village we were wet, hungry and tired.

Cho đến lúc chúng tôi quay lại được ngôi làng, chúng tôi bị ướt, đói và mệt lả đi.

- To top it off / to make matters worse, when we got to the village cafe, they had finished serving lunch, and all we could have was a cup of coffee.

Thêm vào đó, khi chúng tôi đến quán cafe ở ngôi làng, họ không phục vụ bữa trưa nữa, nên chúng tôi chỉ có thể uống một cốc cafe.

- Unfortunately that day was a national holiday, and there was no bus service.

Không may mắn là ngày hôm đó còn là ngày nghỉ lễ, nên không có xe buýt.

- In fact / as a matter of fact there was no taxi in the area, either.

Thực tế là, không có bất kỳ chiếc taxi nào quanh khu vực đấy.

- Luckily / fortunately / as luck would have it, the rain soon stopped and we continued on.

May mắn thay, trời dần tạnh mưa và chúng tôi lại có thể tiếp tục hành trình

- Luck for us we came to a sign pointing to the village where our hotel was located.

Thật may mắn, chúng tôi gặp một bảng chỉ đường chỉ về ngôi làng của khách sạn chúng tôi.

- However, it was 7 kilometers away and before we knew it, it was already late afternoon.

Nhưng nó cách đấy tận 7 km và trước khi chúng tôi kịp nhận ra, trời đã ngả qua cuối chiều.

- Frankly / actually / truthfully / to tell you the truth we thought we were never going to find our way back before dark.

Thật ra chúng tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ về được trước khi trời tối.

- As it turned out we came to the river where at last we saw the red and white trail markers.

Thực tế là chúng tôi đã gặp được con sông mà chúng tôi đã từng thấy các ký hiệu đỏ và trắng.

Bài viết gần nhất