3/4/17
Tips

Tips: Small talk - Stay in Touch (part 3)

Khi gần kết thúc cuộc hội thoại, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau để biểu đạt bạn muốn giữ liên lạc với người đối diện

Một số mẫu câu:

- It's been great seeing you / talking to you.

Thật tuyệt khi thấy / được nói chuyện với bạn

- We'll have to stay in touch.

Chúng ta cần phải giữ liên lạc.

- We should get together again / sometime / soon.

Chúng ta nên gặp lại lần nữa / khi nào đó/ sớm.

- Look me up next time you're in town.

Hãy liên hệ với tôi lần tới bạn ở đây nhé.

- Don't forget to give me a call / send me an email

Đừng quên gọi cho tôi / gửi email cho tôi.

- Drop in sometimes.

Thỉnh thoảng qua đây nhé.

Cách trả lời:

- Give me a call / a ring / a buzz.

Gọi tôi nhé

- That's a deal.

Thoả thuận rồi đấy

- I'll do that.

Tôi sẽ làm thế

- I'll sure try.

Tôi sẽ thử

- You can count on it! / For sure / You bet!

Chắc chắn rồi

Saying goodbye

Cách nói lời tạm biệt sau được sắp xếp từ formal (lịch sự) đến informal (thân thiện)

- It was a pleasure meeting you / talking to you

Rất vui lòng gặp bạn / nói chuyện với bạn

- Nice / great to have met you

Thật tuyệt khi được gặp bạn

- I’m glad we met

Tôi vui vì chúng ta đã gặp nhau

- I enjoyed our conversation / talking to you

Tôi rất thích câu chuyện của chúng ta

- I hope we meet again soon

Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại

- I look forward to working with you

Tôi mong đợi được làm việc với bạn

- Maybe we’ll see each other around

Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau

- Till tomorrow / next time

Hẹn mai, lần tới nhé

- Goodbye

- Bye / bye now / bye bye

- See you around / later / then

- See you

- So long

 

Câu trả lời

- The pleasure was all mine

Sự vui lòng đó là cuả tôi

- My pleasure

Tôi rất vui lòng

- Same here / likewise

Cũng giống vậy

- I do, too / me, too

- I hope so

- Sure thing

 

Wishing someone well (các lời chúc)

- Have a nice day / a pleasant evening / a safe trip / an enjoyable flight back.

Hãy có một ngày đẹp / một buổi tối tốt lành / chuyến đi an toàn / chuyến bay thoải mái nhé.

- Enjoy your flight  / tour

Hãy thưởng thức chuyến bay / tour nhé.

- Good luck to you!

Chúc may mắn!

- All the best.

Mọi thứ đều tốt nhé!

- Take care now.

Bảo trọng nhé

- Take it easy.

Thư giãn nhé

 

Câu trả lời

- You have a nice day, too

- I wish you the same

- Same to you

- Likewise

- You, too

Bài viết gần nhất